Terug naar Medewerkers

Deborah Cabal

Mijn naam is:
Deborah Cabal

Beroep:
kinderoefentherapeut en oefentherapeut Cesar

Affiniteit met:
Als kinderoefentherapeut behandel ik problemen bij kinderen op gebied van
bewegen (motoriek, schrijfmotoriek, houding, rug- en nekklachten, scoliose,
hoofdpijnklachten, revalidatie, buikpijnklachten, klachten bij plassen en poepen,
ademhalingsklachten etc.

In 2014 heb ik mijn Bachelor of Science afgerond. Tijdens deze studie heb ik
onderzoek gedaan naar het voorbereidend schrijven bij oudste kleuters.
Daarom doe ik veel op gebied van de schrijfmotoriek en geef daarnaast ook
trainingen aan leerkrachten over de schrijfmotoriek.

Ook heb ik affiniteit met baby’s. Dat kan zijn voor een voorkeurshouding, veel huilen
of een motorische achterstand.

Bij-/nascholing:
– problemen op gebied van motoriek
– problemen op gebied van de schrijfmotoriek
– behandeling en begeleiden van kinderen met een scolisoe
– baby’s en peuters
– EHBO bij kinderen

Naam beroepsvereniging met inschrijfnummer:
Ik ben lid van onze beroepsvereniging Vvocm: 202844
Mijn KP (kwaliteitsregister paramedici) nummer: 49901069194