Terug naar Medewerkers

Barbara Pruik

Mijn naam is:
Barbara Pruik

Beroep:
Psychomotorisch therapeut (PMT)

Affiniteit met:
Als psychomotorisch therapeut werk ik aan thema’s als zelfvertrouwen, grenzen, aanvoelen
en aangeven, angst, boosheid, spanning, in contact komen met je lichaam.

Binnen PMT staat lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel
of  lichaamsgeoriënteerde oefeningen ervaar je wat je goed kan en waar je vastloopt.
Zo leer om lichaamssignalen, gevoelens en gedrag te herkennen en begrijpen.
Hierna wordt er geoefend om tot nieuwe ervaringen te komen en dingen anders aan te pakken.

Bij-/nascholing:
EHBO

Naam beroepsvereniging met inschrijfnummer:
Als psychomotorisch therapeut ben ik aangesloten bij de NVPMT, Nederlandse Vereniging
voor PsychoMotorische Therapeuten.