Terug naar Medewerkers

Alexia Steenstra Toussaint

Mijn naam is:
Alexia Steenstra Toussaint

Beroep:
Ik ben kindercoach: coach van kind, jeugd en gezin.

Affiniteit met:
Met inzet van verschillende methodieken, werk- en spelvormen richt ik mij in eerste instantie
op (de persoonlijke ontwikkeling van) het kind: wat zijn de kwaliteiten van het kind en hoe kunnen
we samen die kwaliteiten tot bloei brengen. Als coach heb ik oog voor de eigenheid van elk kind
en betrek ik – waar mogelijk – vader, moeder en/of voogd/begeleider bij het scheppen van de juiste
randvoorwaarden.

Ik heb affiniteit met kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En ‘kind’ zie ik met een
ruim begrip. Mijn begeleiding richt zich op kinderen (en jeugdigen) in de leeftijd van 5 tot en met
(ongeveer) 17 jaar oud.

Bij-/nascholing:
Als coach ben ik gespecialiseerd in kinderbrein en bewegen, puber coaching, systemisch coachen,
hooggevoeligheid (HSP), Emotional Freedom Technique (EFT) en het omgaan met boosheid en verdriet,
bijvoorbeeld als gevolg van echtscheiding. Daarnaast heb ik mij bekwaamd in (het verkrijgen van inzicht
in) geboorteprocessen, het verhogen van de weerbaarheid en het vergroten van het zelfbeeld van
kinderen. Een kind kan pas echt kind zijn (en de volwassenen worden die er in verborgen zit) als
lijf en brein goed samenwerken, het weet wie hij/zij werkelijk is en welke potentie er vanaf de
geboorte al in zit.

EHBO bij kinderen

Naam beroepsvereniging met inschrijfnummer:
Als gecertificeerd kindercoach ben ik vanzelfsprekend aangesloten bij Adiona, de beroepsvereniging
voor kindercoaches (inschrijfnummer 519).